top of page

Meet The Team

Huntington Dupree
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
President & CEO
Anthony Tyson
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Vice President & COO
DJ Smoove J
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
A&R/Head of Promotion
bottom of page